Avantaj 15.15.15+%15 S03+ME

Avantaj 15-15-15 (15 SO3) + %1 ZN içerisinde Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (SO3) ve Çinko (ZN) ihtiva eden granül halde yeni nesil taban gübresidir.

İçerisindeki kükürt sayesinde besin elementleri (NPK.Zn) toprakta kirece bağlanmamakta ve bitki tarafından daha fazla alınabilmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda kullanılmış fakat toprağa bağlı olan besin elementleri de çözülerek alınabilir forma geçmektedir.

Avantaj 15-15-15 (15 SO3) + %1 ZN içeriğinden dolayı kor içermez, tuzluluk yaratmaz. İçerisindeki kükürt toprağın PH değerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Topraklarımızın kullanılabilir ömrünü uzatmak, çoraklaşmanın önünü kesmek, tuzluluk sıkıntısını kaldırmak ve toprağa bağlı fosfor, potasyum ve izelementlerin alınabilirliğini sağlamak için Avantaj 15-15-15-15 + ZN kullanılması tavsiye edilmektedir.

Avantaj 15-15-15 (15 SO3) + %1 ZN her türlü toprakta ve bitkilerde taban gübresi olarak kullanılır.

Kullanım Yerleri: Tarla bitkilerinde (patates, soğan, mısır, pamuk, şeker pancarı, kanola, yer fıstığı vb.) Meyve ağaçlarında, narenciyede, zeytinde, narda, muzda, açık ve kapalı sebze alanlarında, seralarda.

KÜKÜRT: Kükürt tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Bir çok amino asitin yapı taşıdır. Eğer kükürt olmasaydı proteinler yapılamazdı ve dünyada hiçbir canlı olmazdı.

Toprakta PH dengesini düzenleyerek toprağa bağlı alınamaz formdaki besin elementlerinin bitki tarafından alınabilirliğini sağlar. Kükürt yağlı bitkilerde yağ oluşumuna direk etkisi vardır. Klorofil miktarını arttırır, bitkinin bodurlaşmasını önler.

ÇİNKO: Çinko insan ve hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de çok çeşitli işlevlere sahiptir. Çeşitli enzimlerin yapısında yer alır ve çok sayıda enzimi aktive eder.

Karbonhidrat, protein ve metabolizmasında rol oynar. Bu nedenle Çinko noksanlığında karbonhidrat ve protein oluşumu etkilenir. Bitkiler bodur kalır, sararır, klorofil oluşumu düşer ve sararma başlar. Küçük yaprak oluşumu başlar ve bitkilerde su stresi artar.