Avantaj 5.0.30+%32 S03+ME

Avantaj 5-0-30 (32 SO3) içerisinde Azot (N), Potasyum (K) ve Kükürt (SO3) ihtiva eden granül halde yeni nesil taban gübresidir.

İçerisindeki kükürt sayesinde besin elementleri (NPK.Zn) toprakta kirece bağlanmamakta ve bitki tarafından daha fazla alınabilmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda kullanılmış fakat toprağa bağlı olan besin elementleri de çözülerek alınabilir forma geçmektedir.

Avantaj 5-0-30 (32 SO3) içeriğinden dolayı kor içermez, tuzluluk yaratmaz. İçerisindeki kükürt toprağın PH değerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Topraklarımızın kullanılabilir ömrünü uzatmak, çoraklaşmanın önünü kesmek, tuzluluk sıkıntısını kaldırmak ve toprağa bağlı fosfor, potasyum ve izelementlerin alınabilirliğini sağlamak için Avantaj 5-0-30-32 kullanılması tavsiye edilmektedir.

Avantaj 5-0-30 (32 SO3) her türlü toprakta ve bitkilerde taban gübresi olarak kullanılır.

Kullanım Yerleri: Tarla bitkilerinde (patates, soğan, mısır, pamuk, şeker pancarı, kanola, yer fıstığı vb.) Meyve ağaçlarında, narenciyede, zeytinde, narda, muzda, açık ve kapalı sebze alanlarında, seralarda.

KÜKÜRT: Kükürt tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Bir çok amino asitin yapı taşıdır. Eğer kükürt olmasaydı proteinler yapılamazdı ve dünyada hiçbir canlı olmazdı.

Toprakta PH dengesini düzenleyerek toprağa bağlı alınamaz formdaki besin elementlerinin bitki tarafından alınabilirliğini sağlar. Kükürt yağlı bitkilerde yağ oluşumuna direk etkisi vardır. Klorofil miktarını arttırır, bitkinin bodurlaşmasını önler.